EU Projekty

Měli jsem to štěstí, že jsme v minulosti mohli realizovat pět projektů z programů EU zaměřených na podporu zahájení podnikání znevýhodněných skupin na trhu práce. Přes veškerou naši snahu není momentálně v realizaci žádný projekt, ze kterého můžeme financovat aktivity podnikatelské líhně pro zájemce o zahájení podnikání.

Pro všechny zájemce nadále platí nabídka komerčních služeb, o kterých naleznete informace v sekci „Kurzy“ a také nabídka realizací tzv vyžádaných rekvalifikací pro Úřady práce, o kterých zde naleznete informace také.

Níže je pro úplnost představení posledního realizovaného projektu, jehož aktivity byly ukončeny v dubnu 2014.


„Projekt Regionální centrum pomoci začínajícím podnikatelům, realizovaný od 5/2012 do 4/2014“

Pro koho je projekt určen?

Do tohoto vzdělávacího projektu mohou být zařazeny osoby, které se zajímají o zahájení podnikání a hledají pomoc v realizaci tohoto odvážného kroku.

Kromě výše uvedené definice musí pro takového účastníka platit:

  • spadá do věkové kategorie „do 25 let věku“ nebo
  • nad 50 let věku“ nebo
  • „pečuje o dítě do věku 15 let“ a současně
  • je v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (tj. nezaměstnaný) nebo zájemce o zaměstnání nebo
  • hledá uplatnění na trhu práce bez evidence na ÚP tzn. i současně v pracovním poměru a nemá aktivní živnost

Co projekt nabízí

Veškeré aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na vzdělávání a poradenství určené pro výše uvedenou cílovou skupinu osob. V projektu jsou nabízeny rekvalifikační kurzy (Základy podnikání, Účetnictví, Pedikúra a manikúra, Kosmetické služby, Kadeřnické práce, Masér, Kuchař – číšník a Pečovatel). Tyto rekvalifikační kurzy mají různou délku (od 150 do 300 hodin dle zaměření) a jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  Myšlenku projektu je, aby účastníci díky jejich absolvování byli schopni zahájit podnikání.

Dále je možno využít individuálního a skupinového odborného poradenství a to samostatně nebo jako doplněk některého z rekvalifikačních kurzů. Tímto způsobem lze získat například odpovědi na otázky jako: Je tato nájemní smlouva v pořádku? Jaký objem prostředku budu potřebovat před zahájením podnikání? Co vše musím evidovat a jaké jsou povinnosti vůči finančnímu úřadu? apod.

Jak se zapojit?

Stačí nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. Nebo nás prostě navštivte v Podnikatelské líhni.

Stále si nejste jistí?

Pročtěte si tento blog, podívejte se na náš facebook nebo si projděte naše ukončené projekty, kterými prošlo již více jak 300 účastníků a účastnic. Pokud hodláte začít podnikat, můžeme Vás na tento krok dobře připravit.