Startovací centrum Olomouce

Projekt realizovaný od ledna 2020 v rámci programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI) olomoucké aglomerace.

Díky unikátnímu partnerství projekt řeší lokální nezaměstnanost formou podpory vzniku pracovních míst v partnerských organizacích, podporou vzniku nových podnikatelských subjektů a profesním vzděláváním osob cílové skupiny. Využívá k tomu nástrojů odborného poradenství, rekvalifikací a podpořených pracovních míst. Tým projektu úzce spolupracuje s partnery na výběru vhodných kandidátů – uchazečů o zaměstnání a vytváří podmínky pro jejich uplatnění na trhu práce.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří splňují podmínku věku do 25-let nebo nad 50 let.

V případě vašeho zájmu se projektu účastnit nebo potřeby se dozvědět více informací se s námi spojte nebo se osobně zastavte v kanceláři projektu na adrese Wellnerova 20, 779 00 Olomouc.