Finanční podpora pro české podnikatele SEED FOND

V rubrikách Doporučujeme

V říjnu 2012 jsem se zúčastnili v Olomouci semináře zaměřeného na novou formu podpory podnikatelů, kterou je tzv. SEED FOND, připravovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu jako součást operačního programu Podnikání a inovace.  Hlavním cílem fondu je podpora investic rizikového kapitálu do vznikajících firem i do již existujících  inovativních firem – malých a středních podniků.

O co jde: zapojením inestora, tzv. business angela, (popř. prostřednictvím fondu rizikového kapitálu) je poskytnuta podnikateli do firmy finanční podpora, jejíž protihodnotou je obchodní podíl investora ve firmě a podíl na hlasovacích právech. Kromě potřebné finanční injekce získá podnikatel také např. podporu ve formě cenných rad, obchodních kontaktů atp.  Více informací naleznete na www.seedfondmpo.cz.