Protančete léto!

V rubrikách Novinky

Velmi rádi uveřejňujeme pozvánku absolventky našeho kurzu „Základy podnikání“ Nadi Tumpachové, která organizuje a lektoruje kurzy nejen orientálních a latino tanců. Nabízí Vám příležitost zúčastnit se letního tancování v Chorvatsku, které bude sama lektorovat a organizačně zabezpečovat.  Více informací na přiloženém letáku nebo v osobní domluvě.
Hezké taneční i netaneční léto Vám přeje Podnikatelská líheň EDUKOLu!