Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Obsah našeho rekvalifikačního kurzu je pečlivě připravován na základě zahraničních zkušeností a naší spolupráce s poradenskými organizacemi ze Skotska, Portugalska, Baskicka, Francie, Polska a Belgie. Sledujeme aktuální trendy v marketingu, financování a vedení malých firem, mikropodniků, start-up-ů a v rámci kurzů tak zprostředkováváme maximálně aktuální informace a znalosti v oblasti podpory a poradenství pro začínající podnikatele. Pro lepší celkový zážitek a účinnost našeho vzdělávání a poradenství využíváme také intenzivně zpětné vazby od začínajících podnikatelů, kterých naší podnikatelskou líhní prošly již stovky. Jakožto vzdělávací a poradenská firma, která na trhu působí od roku 1994 čerpáme také z vlastních podnikatelských zkušeností a to především v oblasti managementu změn a zavádění inovací.

Účastníci a lektoři kurzu Základy podnikání

Účastníci a lektoři rekvalifikačního kurzu Základy podnikání

Hlavní oblasti kurzu:

  • založení živnosti, živnostenského zákona
  • práva a právních povinností živnostníků
  • marketingu, e-commerce, tvorby webových stránek
  • prezentace podnikání na internetu a sociálních sítích
  • účetnictví, vedení daňové evidence, a obecně daňových povinností
  • tvorby podnikatelského plánu, včetně kalkulací a finanční analýzy
  • vedení zakázek, projektového řízení, využití IT nástrojů pro podnikatele

Způsob výuky

Výuka v první části kurzu je založena na přednáškách, diskuzi a cvičeních v uzavřené skupině účastníků kurzu, kdy je maximálně kladen důraz na zapojení účastníků do výuky. To má významný efekt v tom, že se účastníci navzájem inspirují a motivují do další přípravy podnikatelských projektů. Ve druhé části kurzu jsou účastníci vedeni již k tomu, aby mezi jednotlivými přednáškami pracovali na svých podnikatelských plánech, což je ještě více podpořeno v závěru kurzu individuálními konzultacemi. Cílem je optimálně rozvrhnout přípravu podnikání, zvládnout všechny části podnikatelského plánu a současně připravit prostor pro další práci jako například hledání vhodné provozovny, zadávání výroby reklamy, tvorby webových stránek, budování dodavatelského schéma apod.

Výstupem kurzu je zpracovaný podnikatelský plán ve standardní struktuře, který je účastníky prezentován před lektory, poradci líhně a zástupci úřadu práce.

Rekvalifikační kurz má časovou dotaci 150 vyučovacích hodin. V praxi je výuka rozdělena obvykle do 25 vyučovacích dnů, nejčastěji v pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin. Realizace kurzu tak pokrývá dva měsíce.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je primárně určen pro zájemce, kteří nemají s podnikáním žádné zkušenosti a chtějí se dozvědět základní informace nutné před zahájením podnikání. Cílem kurzu je účastníky připravit na rozjezd podnikání tak, aby se jednalo o promyšlený, naplánovaný krok, který má stanovené dílčí cíle a indikátory úspěchu. Smyslem přípravy je minimalizovat rizika spojená s podnikáním a připravit profesionální projekt zajímavý pro budoucí zákazníky.

Rekvalifikačního kurzu se mohou účastnit všichni zájemci o podnikání bez rozdílu vstupní úrovně dosaženého vzdělání. Uchazeči o zaměstnání – nezaměstnaní registrovaní na Úřadě práce mohou využít financování kurzu v rámci tzv. zvolené rekvalifikace, kdy může být jejich účast hrazena ÚP v plné výši. Pro ostatní zájemce o kurz včetně zaměstnanců existuje také možnost financování kurzu po registraci na úřadu práce jako tzv. zájemce o zaměstnání, kdy může být jejich účast hrazena ÚP v plné výši.

Pokud hodláte využít tzv. zvolené rekvalifikace nebo financování pro tzv. zájemce o zaměstnání a hledáte další informace neváhejte se na nás obrátit na tel.: 774 493 055, tomas@edukol.cz (Tomáš Chudoba) nebo 777 839 177, eva@edukol.cz (Eva Masná).

Pokud vás naše nabídka rekvalifikačního kurzu Základy podnikání zaujala a blíží se vaší představě přípravy začínajícího podnikatele, vyplňte přihlášku do kurzu níže nebo využijte kontaktů pro získání více informací a možnostech další podpory začínajících podnikatelů.