Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Obsah našeho rekvalifikačního kurzu je pečlivě připravován na základě zahraničních zkušeností a naší spolupráce s poradenskými organizacemi ze Skotska, Portugalska, Baskicka, Francie, Polska a Belgie. Sledujeme aktuální trendy v marketingu, financování a vedení malých firem, mikropodniků, start-up-ů a v rámci kurzů tak zprostředkováváme maximálně aktuální informace a znalosti v oblasti podpory a poradenství pro začínající podnikatele. Pro lepší celkový zážitek a účinnost našeho vzdělávání a poradenství využíváme také intenzivně zpětné vazby od začínajících podnikatelů, kterých naší podnikatelskou líhní prošly již stovky. Jakožto vzdělávací a poradenská firma, která na trhu působí od roku 1994 čerpáme také z vlastních podnikatelských zkušeností a to především v oblasti managementu změn a zavádění inovací.

Hlavní oblasti kurzu:

  • založení živnosti, živnostenského zákona
  • práva a právních povinností živnostníků
  • marketingu, e-commerce, tvorby webových stránek
  • prezentace podnikání na internetu a sociálních sítích
  • účetnictví, vedení daňové evidence, a obecně daňových povinností
  • tvorby podnikatelského plánu, včetně kalkulací a finanční analýzy
  • vedení zakázek, projektového řízení, využití IT nástrojů pro podnikatele

Způsob výuky

Výuka v první části kurzu je založena na přednáškách, diskuzi a cvičeních v uzavřené skupině účastníků kurzu, kdy je maximálně kladen důraz na zapojení účastníků do výuky. To má významný efekt v tom, že se účastníci navzájem inspirují a motivují do další přípravy podnikatelských projektů. Ve druhé části kurzu jsou účastníci vedeni již k tomu, aby mezi jednotlivými přednáškami pracovali na svých podnikatelských plánech, což je ještě více podpořeno v závěru kurzu individuálními konzultacemi. Cílem je optimálně rozvrhnout přípravu podnikání, zvládnout všechny části podnikatelského plánu a současně připravit prostor pro další práci jako například hledání vhodné provozovny, zadávání výroby reklamy, tvorby webových stránek, budování dodavatelského schéma apod.

Účastníci a lektoři rekvalifikačního kurzu Základy podnikání

Výstupem kurzu je zpracovaný podnikatelský plán ve standardní struktuře, který je účastníky prezentován před lektory, poradci líhně a zástupci úřadu práce.

Rekvalifikační kurz má časovou dotaci 150 vyučovacích hodin. V praxi je výuka rozdělena obvykle do 25 vyučovacích dnů, nejčastěji v pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:00 hodin. Realizace kurzu tak pokrývá dva měsíce.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je primárně určen pro zájemce, kteří nemají s podnikáním žádné zkušenosti a chtějí se dozvědět základní informace nutné před zahájením podnikání. Cílem kurzu je účastníky připravit na rozjezd podnikání tak, aby se jednalo o promyšlený, naplánovaný krok, který má stanovené dílčí cíle a indikátory úspěchu. Smyslem přípravy je minimalizovat rizika spojená s podnikáním a připravit profesionální projekt zajímavý pro budoucí zákazníky.

Rekvalifikačního kurzu se mohou účastnit všichni zájemci o podnikání bez rozdílu vstupní úrovně dosaženého vzdělání. Uchazeči o zaměstnání – nezaměstnaní registrovaní na Úřadě práce mohou využít financování kurzu v rámci tzv. zvolené rekvalifikace, kdy může být jejich účast hrazena ÚP v plné výši. Pro ostatní zájemce o kurz včetně zaměstnanců existuje také možnost financování kurzu po registraci na úřadu práce jako tzv. zájemce o zaměstnání, kdy může být jejich účast hrazena ÚP v plné výši.

Pokud hodláte využít tzv. zvolené rekvalifikace nebo financování pro tzv. zájemce o zaměstnání a hledáte další informace neváhejte se na nás obrátit na tel.: 774 493 055, tomas@edukol.cz (Tomáš Chudoba) nebo 777 839 177, eva@edukol.cz (Eva Masná).

Pokud vás naše nabídka rekvalifikačního kurzu Základy podnikání zaujala a blíží se vaší představě přípravy začínajícího podnikatele, vyplňte přihlášku do kurzu níže nebo využijte kontaktů pro získání více informací a možnostech další podpory začínajících podnikatelů.

Aktuálně přijímáme přihlášky do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, který bude zahájen 25. února 2019.