Podnikání rožínáme v listopadu!

2. listopadu 2015 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Obsah našeho rekvalifikačního kurzu je pečlivě připravován na základě zahraničních zkušeností a naší spolupráce s poradenskými organizacemi ze Skotska, Portugalska, Baskicka, Francie, Polska a Belgie.