Podnikání rožínáme v listopadu!

2. listopadu 2015 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Obsah našeho rekvalifikačního kurzu je pečlivě připravován na základě zahraničních zkušeností a naší spolupráce s poradenskými organizacemi ze Skotska, Portugalska, Baskicka, Francie, Polska a Belgie.

Připravte se na zahájení podnikání

  13. dubna 2015 zahajujeme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Kompletní přehled nabízených služeb Podnikatelské líhně, včetně informací ke komerčním kurzům a poradenství získáte na záložce webu – kurzy. Více informací viz. přiložený leták kurzu.